Енциклопедія політичної думки

ГАЙДЕГГЕР

(Хайдеггер)Мартін (1889–1976) - німецький філософ. У юні роки Гайдеггер займався теологією, логікою, математикою та природничими науками, а згодом присвятив себе філософським дослідженням і став асистентом Едмунда Гуссерля, засновника школи феноменології. Гайдеггер відомий передусім як автор твору «Буття і час» (1927). Для багатьох спадщина Гайдеггера значною мірою заплямована його ганебними зв’язками з нацистами в той період, коли в 1933 році він недовгий час обіймав посаду ректора Фрайбурзького університету, хоча сучасне значення цього епізоду є предметом гарячих суперечок. Внесок Гайдеггера у філософію двадцятого століття визначається докладним переглядом основоположних онтологічних припущень західної думки і радикальною апробацією метафізичної традиції загалом. Подібно до Ніцше, він оцінює західну думку, починаючи від Платона, як поступовий, але неухильний розвиток у напрямку до сучасного нігілізму, кульмінацію якого становить нестримний суб’єктивізм, що проявляється в ставл
Ещё