Енциклопедія політичної думки

ГАБЕРМАС

Габермас Юрген(нар. 1929) - німецький філософ і соціолог. Габермас – найвидатніший сучасний представник Франкфуртської школи критичної теорії. Подібно до інших мислителів цього напряму, він відкинув ортодоксальне Марксове уявлення про те, що нормативна точка зору на капіталістичне суспільство і його радикальна критика – це прерогатива пролетаріату. Найточніше діяльність Габермаса загалом можна, мабуть, охарактеризувати як широкомасштабний пошук «адекватних нормативних засад для критичної соціології». Увага Габермаса прикута до поняття раціональності і проблеми раціоналізації соціуму. Він виступав проти зведення раціональності до суто механічних розрахунків і спробував розробити «вичерпнішу» концепцію. Розроблення такої концепції є необхідним для адекватного розуміння і критики «однобічного» процесу раціоналізації соціуму, характерного для розвитку капіталізму. Це поняття однобічності стосується дедалі виразнішої тенденції до витіснення світоглядних, нормативних та естетичних, ем
Ещё