Енциклопедія політичної думки

ІНДИВІДУАЛІЗМ

Це поняття охоплює широке розмаїття ідей, позицій і вчень, спільною засадою яких є системна відповідність принципу центральності «індивідуального». Однак поняття «індивідуального» можна розуміти по-різному, як і протиставлення «індивідуального» і «колективного». Багато різновидів індивідуалізму побудовано на цьому протиставленні, деякі ж – на його запереченні. Цікава історія цього терміна. З’явившись у XIX столітті, він уживався в різних значеннях у різних країнах, хоча на сьогоднішній день ці значення злилися воєдино. Те його значення, що усталилось у Франції у відповідь на Просвітництво і французьку революцію, завжди мало зневажливий відтінок, позначаючи джерела анархії та суспільного безладу. Воно було таким незалежно від того, вживали його реакціонери, націоналісти, соціалісти чи ліберали, попри глибокі розходження їх поглядів на причини суспільного розладу та природу існуючого і бажаного суспільного ладу. У німецькому вжитку намагалися зробити наголос на романтичній ідеї індивідуа
Ещё