Енциклопедія політичної думки

БЮРОКРАТІЯ

Цей термін може мати дуже багато різноманітних значень. Він може означати систему управління, здійснюваного досвідченими фахівцями на довгостроковій основі згідно з установленими правилами. Він може означати і систему управління, в якій керівні посади в органах виконавчої влади обіймають професійні управлінці, а не обрані представники. Так може називатися і корпус професійних управлінців як специфічної соціальної групи або ж, набуваючи негативного забарвлення, цей термін може вживатися й у зв’язку з певними особливими хибами такого управління: «тяганиною», невідповідальністю, зволіканням тощо. Друге з перерахованих значень найбільшого поширення набуло в мислителів дев’ятнадцятого століття, які протиставляли бюрократію («правління бюро, комітету») системам представницького врядування. Установленням першого значення як еталонного соціологія двадцятого століття завдячує Максові Веберу. Він зазначав, що правління професійних експертів дедалі більше переважає в політичних системах будь-яког
Ещё