Енциклопедія політичної думки

ІМПЕРІАЛІЗМ

Слово «імперіалізм» уживається в багатьох значеннях. Воно може стосуватися світової системи політичного панування або економічної експлуатації, політики оборони або розширення імперії, ідеології, котра живить імперські амбіції (первинне значення слова), чи навіть окремих проявів агресії. Ці різні варіанти вживання слова належать до різних аспектів складного історичного процесу, кульмінація якого припала на початок цього століття; в його ході кілька країн домоглися панування над більшістю країн світу – або шляхом прямого завоювання, або за допомогою здійснення неофіційного військового чи економічного тиску. (Докапіталістичні імперії є цілковито іншим явищем, тож тут про них ми говорити не будемо.) Вивчення імперіалізму здебільшого було цариною марксистів (Див. «марксизм»), які сформулювали низку різноманітних теорій. Усі вони сходяться на тому, що джерелом імперіалізму є капіталізм, хоча вони рідко коли доходять згоди в чомусь іншому. Загалом вони пояснюють імперіалізм у рамках економ
Ещё