Енциклопедія політичної думки

БРЕКТОН

Генрі, де (пом. 1268 року) - англійський правник при дворі короля Генриха ІІІ. Бректону традиційно приписують працю «Про закони і звичаї Англії» («De legіbus et consuetudіnіbus anglіae» (1239)?) – одну з основоположних робіт в англійській юридичній та політичній традиції. Незважаючи на те, що, вірогідно, в написанні цієї праці брали участь й інші автори, його ім’я й досі пов’язують із задумом та структурою цієї книги. Політична теорія «De legіbus...» побудована на доктрині одноосібного монархічного правління. Potestas (влада) короля сполучена з королівською voluntas (волею). Таким чином, влада короля усталюється завдяки притаманній йому внутрішній схильності до доброчесності і справедливості. У «De legіbus...» зауважується, що королівська voluntas має реалізовуватися насамперед у судочинстві, а не в законотворчості. Закони проголошуються всім загалом: король лише висловлює свою згоду з тими законодавчими актами, що їх уже схвалили вельможі і народ королівства. До того ж Бректон
Ещё