Енциклопедія політичної думки

ФЕМІНІЗМ

Як родовий термін для позначення складного явища, фемінізм визначається частково тими суперечками, що їх викликав його зміст. У широкому смислі фемінізм виражає стурбованість щодо соціальної ролі жінок порівняно з чоловіками в суспільствах минулого і сьогодення, збуджувану переконанням у тому, що через свою стать жінки зазнають утисків, як це мало місце й раніше. Політичний лексикон і цілі сучасного фемінізму ведуть свій початок від французької революції та Просвітництва. Історично пов’язаний з опозиційно налаштованими силами, що повставали проти ортодоксальності й автократії, фемінізм визначав себе як рух за визнання прав жінок, за рівність статей і за перегляд поняття жіноцтва. Хоча фемінізм черпав свої ідеї з лібералізму і раціоналізму, а також з утопізму та романтизму, сам він не піддається однозначному визначенню. Попри те, що суперечки довкола питання про соціальну роль жінок розгорілися в добу Просвітництва, були й більш ранні прецеденти. Ще мислителі Середньовіччя й Відродження
Ещё