Енциклопедія політичної думки

ФІЛОСОФСЬКИЙ РАДИКАЛІЗМ

доктрина англійського походження, яку пов’язують із послідовниками Єремії Бентама і Джеймса Мілля, а особливо Джона Стюарта Мілля. У ній утилітаризм Бентама поєднався з класичною політичною економією, розробленою Адамом Смітом, Мальтусом і Рікардо, правознавством, запропонованим Бентамом і Джоном Остіном, які намагалися вдосконалити право, і логічним обгрунтуванням потреби в демократії, що її сформулювали Бентам і Джеймс Мілль. Хоч учення філософського радикалізму виходило з філософської та економічної теорії, воно було пов’язане і з практичною діяльністю; воно забезпечувало обгрунтування необхідності внесення докорінних змін в усталений державний лад, який дожив до початку XIX століття, і було тісно пов’язане з реформаторськими рухами, що стояли в опозиції до земельної аристократії, економічних монополій та офіційної церкви. Найбільший наголос було зроблено на прискоренні розвою з метою перетворення традиційного аристократичного ладу на сучасне світське демократичне ринкове ліберальне
Ещё