Енциклопедія політичної думки

СЕРЕДНЬОВІЧНА ПОЛІТИЧНА ДУМКА

основний розділ інтелектуальної історії католицького Заходу, що стосується людини та її соціальної організації з часів застою і занепаду Римської імперії аж до Реформації XVI століття. Це історія спроб роздробленого після падіння Риму суспільства, охопленого економічною, політичною і структурною кризою, узгодити ставлення до людини давньої язичницької філософії з конкуруючою, а незрідка й протилежною їй християнською доктриною. Годі сподіватися на розуміння політичних текстів цього тривалого періоду (чимало з них є історичними і богословськими за жанром) без усвідомлення економічних і матеріальних умов, які в поєднанні з тогочасними віруваннями та ідейними традиціями складали повсякденне життя Західної Європи V–XVI століть. Раннє Середньовіччя Політична думка періоду 500–1000 років піклувалася насамперед про збереження філософських та інституціональних набутків дохристиянської античності, особливо загального римського права, поєднуючи їх із філософськими та богословськими творами таких
Ещё