Енциклопедія політичної думки

БІХЕВІОРИЗМ

така позиція, що політична поведінка може і повинна досліджуватися науковими методами, зокрема за допомогою кількісного методу, з метою розвитку політології виключно на основі емпіричних даних. Див. «політична теорія і політологія».
Ещё