Енциклопедія політичної думки

ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ

До 70-х років XX століття вислів «політична теорія» був за межами американської політології лише категоріальним терміном, що стосувався канонічних класичних текстів від Платона до Маркса і широкого кола тогочасних досліджень у таких галузях, як філософія, політологія та історія. У США політична теорія спочатку була розділом політології і в міру становлення інших, ширших міждисциплінарних досліджень у сфері політичної теорії намагалася відображати проблеми, що поставали в рамках політології. Упродовж 1970-х років, коли почав набувати інституціональної форми більш загальний розділ політичної теорії, ситуація різко змінилася. Хоча багато сучасних уявлень про політичну теорію і багато проблем, які сьогодні визначають дослідження в цій царині, походять з американської політології, розділ політичної теорії в політології сьогодні є переважно – і чимдалі більше – мікрокосмом у порівнянні з ширшою політичною теорією. Навіть попри наявність у політичній теорії категорій, які чітко відображають н
Ещё