Енциклопедія політичної думки

НОВІ ПРАВІ

дещо розпливчатий термін для позначення групи мислителів, які в 1970–1980-х роках протистояли ідеям і практиці соціал-демократії, реалізованої в існуючих державах Заходу, і соціалізму в тому його вигляді, що його було встановлено у Східній Європі. Їхні ідеологічні засади коливалися в широкому діапазоні між лібертаризмом і консерватизмом, але в деяких, якщо не в усіх аспектах вони поділяли курс на «згортання держави». Новаторство нових правих полягає не стільки в сутності їхніх ідей (багато з яких вони запозичили з ліберальних теорій ХІХ століття), скільки в політичному контексті, у якому вони розгорталися.
Ещё