Енциклопедія політичної думки

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

сукупність правил і звичаїв, які разом регулюють відносини між державами. Залежно від контексту термін «міжнародне право» може вживатися стосовно будь-якого з чотирьох дещо відмінних понять або певної їх комбінації. 1. Позитивне міжнародне право – це сукупність особливого роду домовленостей (договорів, конвенцій, декларацій, протоколів), що їх держави уклали одна з одною, формально погодившись зв’язати себе ними. 2. Звичаєве міжнародне право становить неписаний звід правил поведінки, які сформувалися в історії та яких дотримуються за неформальною згодою. 3. Принципами міжнародного права є такі ідеальні принципи, як «гуманність» у законах про ведення війни, що лежать в основі звичаєвого і позитивного міжнародного права. 4. Насамкінець, теорія міжнародного права – це царина мислителів, котрі носять загальну назву «публіцистів», подібних до «правознавців», що працюють у сфері вітчизняного права. Як зрозуміло, ці чотири категорії є не самостійними типами міжнародного права, а різними аспек
Ещё