Енциклопедія політичної думки

КЛАС

Поняття «суспільний клас» описує систему поділу суспільства. Можна визначити три шари, або «рівні» суспільного життя: 1) рівень, що його можна назвати економічною структурою, складається з усталених відносин у сфері виробництва та обміну товарами і послугами – суспільних відносин, які є взаємопов’язаними і зовнішніми у відношенні до особистих прагнень і які окреслюють «порожні» позиції, що їх вони і заповнюють; 2) міжособистісний, або значущий, рівень суспільної свідомості, «світ ізсередини» наявного досвіду, що визначає, яким чином індивідууми ставляться до себе і до інших; 3) діяльнісний рівень – рівень колективної та індивідуальної діяльності в різноманітних сферах життя, що відбивається на поведінці індивідуумів як приватних осіб, споживачів, трудівників, громадян, на стилі їхнього життя і поведінці на виборах, на типах виробництва і формах політичної організації. Коротше кажучи, можна стверджувати, що в даному суспільстві класи існують настільки, наскільки чітко окреслено в них лі
Ещё