ГЕГЕМОНІЯ

термін, використовуваний передусім Грамші та його послідовниками на позначення непримусових аспектів класового панування, тобто спроможності панівного класу використовувати чинники соціалізації для нав’язування решті населення своїх власних цінностей і переконань.

Енциклопедія політичної думки 

ГЕЛЬВЕЦІЙ КЛОДАДРІЄН →← ГЕГЕЛЬ

T: 0.069801895 M: 3 D: 3