ІНДУСТРІАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО

Головним завданням суспільної думки ХІХ століття стало визначення природи індустріалізації й окреслення її соціальних та політичних наслідків. Поняття індустріального суспільства було центральним для таких соціальних теоретиків, як Сен-Симон та Герберт Спенсер, однак цей термін був загальновживаним і тому це його загальне значення запозичили інші теоретики, які користувались іншою термінологією для характеристики сучасності, – існує підприємницьке суспільство Адама Сміта, позитивістське – Конта, капіталістичне – Маркса. За головну рису індустріального суспільства мали його відданість матеріальному виробництву. З часів шотландського Просвітництва виникла теорія, що різні типи суспільства можна розрізняти за характерним для них способом виробництва та економічного життя. Однак те, що, як гадали, вирізняло нове індустріальне суспільство, було не просто новим способом виробництва, але новим суспільним імперативом – розширення матеріального виробництва; тож якщо шукати відмінностей нового с

Енциклопедія політичної думки 

ІНДУСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА →← ІНДИВІДУАЛІЗМ

T: 0.068693214 M: 3 D: 3