БУРЖУАЗІЯ

марксистський термін для позначення класу капіталістів. Цей термін часто вживається в більш широкому сенсі для позначення груп фахівців та керівників, пов’язаних із власниками капіталу прямими економічними інтересами або соціальними зв’язками. Див. «клас», «марксизм».

Енциклопедія політичної думки 

БУХАРІН МИКОЛА ІВАНОВИЧ →← БУБЕР МАРТІН

T: 0.086800588 M: 3 D: 3