БРАТЕРСТВО

Політична ідея братерства означає такі стосунки між громадянами або членами окремих груп, що, як і ідеальні стосунки між родичами, характеризуються почуттям любові й спільності та спрямуванням на досягнення спільних або подібних цілей. Братерство, як і політика, не є ані механічним, ані безконфліктним. У стосунках між братчиками виникає і затяте суперництво, і непорушна дружба. Братерство вимагає приборкувати братовбивчі пориви і керуватися спільними моральними цінностями та позитивними емоціями (І М. 4:7, 33:1–11; 50:19–20). Вирішальним чинником для братерства є вільне волевиявлення. Стародавні і сучасні ритуали братання підтверджують, що хоча братства і виникають на основі спільного походження та виховання, реальний вступ до братства залежить від доброї волі і прийняття на себе певних обов’язків. У цьому відношенні братерство схоже на дружбу. І в братерських відносинах, й у дружбі люди виступають в однаковій ролі (на противагу стосункам між батьками і дітьми). З огляду на це передумо

Енциклопедія політичної думки 

БРЕКТОН →← БОСАНКЕТ БЕРНАРД

T: 0.085782406 M: 3 D: 3