ЯКОБИНСТВО

Термін походить від якобинців – революційної групи, яка під проводом Робесп’єра встановила в 1793–1794 роках у Франції царство терору. В більш широкому розумінні це твердження про те, що волю народу може виражати невелика елітарна група, яка діє від його імені, але формально не підзвітна йому. В цьому сенсі слово вживають – зазвичай із негативним забарвленням – у зв’язку з концепціями та діяльністю пізніших груп та окремих діячів, таких як Бланкі і Ленін.

Енциклопедія політичної думки 

← ЮСТИНІАН І

T: 0.096413718 M: 2 D: 2