ХОЛІЗМ

протилежна індивідуалізму доктрина, що надає привілейованого статусу соціальним цілісностям, які можна розглядати як природні організми, культурні спільноти, діючі системи або визначальні структури. З погляду методології, вона пропонує тезу про те, що пояснювальну силу мають лише соціальні чинники. З погляду онтології, вона виключає зведення до індивідуального рівня. Як моральна та політична доктрина холізм підпорядковує індивідуальне благо колективному. Жодна з цих позицій не зумовлює інші; та водночас холізм і індивідуалізм не є єдино можливими альтернативами.

Енциклопедія політичної думки 

ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА →← ХИБНА СВІДОМІСТЬ

T: 0.095119587 M: 3 D: 3