ТРУДОВА ТЕОРІЯ ВАРТОСТІ

Ця теорія стверджує, що всякий товар – будь-яке благо, створене людською працею, що його можна обміняти на інші блага, – має вартість, яка визначається загальною кількістю праці, затраченою на виробництво цього товару; при цьому мається на увазі не тільки праця, затрачена безпосередньо на виготовлення товару, але й праця, необхідна для видобування сировини й виготовлення знарядь, що використовуються в процесі виробництва. Ця теза відігравала важливу роль у соціальній і політичній теорії, але застосовували її цілковито по-різному. Дехто пристосовував її для захисту приватної власності. Локк, наприклад, стверджував, що 9/10 або навіть 99/100 вартості будь-якого товару залежать від праці, вкладеної у його виготовлення, і цим обгрунтовував свою ідею про те, що людина, яка щось виробляє, стає законним власником результату своєї праці. Представники класичної політичної економії зверталися до трудової теорії вартості здебільшого як до пояснювального засобу, зокрема стверджуючи, що міра обміну

Енциклопедія політичної думки 

ТЮРГО АННРОБЕРЖАК →← ТРОЦЬКИЙ

T: 0.105775159 M: 3 D: 3