СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ

Спроби соціальних і політичних мислителів запозичити авторитет Дарвінової біології для власних теорій прийнято називати «соціальним дарвінізмом»; у цьому сенсі пора розквіту концепцій соціальних дарвіністів припадає на останню чверть XІX століття. Проте варто зробити декілька важливих уточнень. Біологічні аналогії для суспільства, різноманітні паралелі з організмами та вживання терміна «еволюція» стосовно певних аспектів історичних змін були широко розповсюджені, але в багатьох випадках зв’язок їх із дарвінізмом як таким був дуже опосередкованим. Багато які з цих теорій і моду на вживання еволюційної термінології запровадив у науку Герберт Спенсер, чиї власні еволюціоністські доктрини беруть свій початок головним чином від Ламарка. Іноді претензії на змалювання картини «соціальної еволюції» були не більш ніж перекладом історицистських ідей XІX століття модною «науковою» мовою. Термін «соціальний дарвінізм» найприйнятніше застосовувати для відображення спроб знайти соціальні аналогії дл

Енциклопедія політичної думки 

СПІЛЬНОТА →← СОЦІАЛДЕМОКРАТІЯ

T: 0.100442574 M: 3 D: 3