СОЦІАЛДЕМОКРАТІЯ

Ідея соціал-демократії є складною; зародившись як форма догматичного марксизму, вона згодом набула зовсім іншого змісту. Задля пояснення цієї її зміни і відповідної її складності слід звернутися до історії та інституціонального розвитку соціал-демократії і зокрема її зв’язку із соціалізмом і неолібералізмом. Витоки соціал-демократії в її сучасному розумінні можна простежити від доби розколу Соціал-демократичної партії Німеччини, створеної в 1875 році на основі поєднання реформістської концепції Лассаля та ортодоксального марксизму. Готську програму, що виражала погляди нової партії, піддав нищівній критиці Маркс у праці «До критики Готської програми» (1875), і в цьому критичному дослідженні вже можна розгледіти обриси майбутніх основних розбіжностей між марксизмом і пізнішою ідеологією соціал-демократії. З погляду Маркса, програма містила низку хибних тез, але дві з-поміж них виділялися своєю особливою теоретичною важливістю. Перша теза – це висунута в програмі теорія держави. Соціал-д

Енциклопедія політичної думки 

СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ →← СОЦІАЛІСТИРІКАРДІАНЦІ

T: 0.094877095 M: 3 D: 3