СОЛІДАРИЗМ

реформістська доктрина, яка впродовж двох десятиліть напередодні Першої світової війни була фактично офіційною ідеологією французької Третьої республіки. На противагу ліберальним теоріям на кшталт доктрини laіssez-faіre («невтручання»), концепціям марксистського колективізму, католицького корпоративізму та анархо-синдикалізму в ній отримали обгрунтування необхідність державного втручання, прийняття соціально орієнтованих законів і принцип добровільності об’єднань. Ворожа концепціям класового конфлікту та перебудови суспільства, вона йшла в одному річищі із соціалізмом, хоч на практиці намагалася його нейтралізувати.

Енциклопедія політичної думки 

СОЛСБЕРІ →← СОКРАТ

T: 0.089832038 M: 3 D: 3