РОЗДІЛЕННЯ ВЛАД

Ідею про необхідність розділення різноманітних функцій влади, у загальних рисах окреслену низкою мислителів включно з Джоном Локком, найчіткіше сформулював Монтеск’є, а в сучасному її вигляді – автори федералістів статей, які привнесли в неї деякі положення англійської управлінської доктрини щодо системи противаг і стримувань. У своїй найбільш довершеній формі, якої вона набула у Сполучених Штатах, концепція розділення влад стверджує, що: 1) виконавчою, законодавчою і судовою владою наділяються за конституцією різні особи та органи; 2) владні гілки є автономними, вони повинні діяти узгоджено, але жодна з них не має залежати від інших чи відповідати перед ними (наприклад, ні законодавчий орган не може усунути виконавчий, ані виконавчий орган не має права скасувати рішення законодавчого органу); 3) жодна із владних гілок принципово не може виконувати владні повноваження, закріплені конституцією за іншими гілками (наприклад, законодавча гілка влади не може повністю делегувати свої повнова

Енциклопедія політичної думки 

РОМАНТИЗМ →← РИНКОВИЙ СОЦІАЛІЗМ

T: 0.091419185 M: 3 D: 3