РИНКОВИЙ СОЦІАЛІЗМ

течія соціалізму, що виступає за поєднання суспільної власності на засоби виробництва з широким застосуванням ринкових механізмів в економіці – наприклад, зосереджуючи виробництво в автономних робітничих кооперативах, що вступають у конкуренцію між собою. Таким чином, як сподіваються, можна поєднати розподільчі i демократичні цілі соціалізму з ефективними спонукальними властивостями ринкової конкуренції.

Енциклопедія політичної думки 

РОЗДІЛЕННЯ ВЛАД →← РИМУ ПОЛІТИЧНА ДУМКА

T: 0.100688 M: 3 D: 3