РАДЯНСЬКИЙ КОМУНІЗМ

нинішня офіційна ідеологія Радянського Союзу, яка бере свій початок із впливу марксизму на російських інтелектуалів наприкінці ХІХ століття. Російська імперія з її прогнилим деспотичним режимом і напрочуд динамічною економікою була родючим грунтом для революційних ідей. Царська держава сприяла індустріальному розвитку, так що Росія могла протистояти провідним європейським державам на більш рівних умовах. Це зумовило зростання буржуазії, пролетаріату та середнього класу фахівців. Проте режим виявився нездатним задовольнити політичні прагнення нових суспільних класів і економічні вимоги селянства, яке все ще становило близько 80 відсотків населення. Єдино можливим шляхом розвитку здавалася революція – спочатку так гадала меншість усередині кожного класу, а згодом чи не весь народ. Марксистські ідеї утвердились у радикальних колах як наслідок популізму (народництва), який не спромігся здобути підтримку широких мас. Колишній популіст Плеханов (1856–1918) у 1883 році стверджував, що основно

Енциклопедія політичної думки 

РАЙХ ВІЛЬГЕЛЬМ →← РАДИКАЛИ АНГЛІЙСЬКІ

T: 0.110267652 M: 3 D: 3