ПРОГРЕС

Ідея прогресу є однією з панівних ідей західної цивілізації, яка сягає ще часів Давньої Греції та Риму. Інші цивілізації знали ідеї вдосконалення і досягання доброчесності, мудрості і щастя, але ці концепції були спрямовані на самих індивідів, а не на все людство або всіх людей. Західна ідея прогресу вирізняється тим, що вона охоплює все людство; на світанку своєї історії людство, як вважають, жило в невігластві, бруді та страху і лише пізніше повільно та поступово почало досягати чимраз вищих рівнів у мистецтві та науках, в оволодінні природою та в пізнанні взагалі. Ідея прогресу – це щось більше, аніж суто ідея благоденства; вона, як визначив Дж. Б. Бері, є «синтезом минулого і передчуттям майбутнього»; вона є стрижнем відчуття й думки. Хоча ми й схильні вважати ідею прогресу виключно сучасною, вона була непогано викладена ще в давньогрецьких і римських, а також у ранньохристиянських ученнях. Протагор, Платон, Зенон, Лукрецій та Сенека – всі вони писали про сходження людства від прим

Енциклопедія політичної думки 

ПРОЛЕТАРІАТ →← ПРИРОДНИЙ СТАН

T: 0.100023149 M: 3 D: 3