ПРИВАТНІСТЬ

Проблема приватності така ж давня, як і проблема суспільного життя, однак обговорення цієї концепції та виступи на її захист доволі недавнього походження. Нині вже вважається загальноприйнятим, що приватність є важливою складовою людських відносин, і на її захист розроблено низку міжнародних документів, де міститься перелік визнаваних усіма людських прав. Визначення цього поняття є достатньо суперечливим, але всі погоджуються з тим, що воно пов’язане з проблемами розголосу інформації, усамітнення та міри уваги з боку іншого. Дехто додає до цього списку свободу дії в сфері «особистих» справ, зображення у викривленому вигляді, використання чийогось імені чи певних розпізнавальних ознак (таких як голос чи світлина) в інтересах іншої людини, переважно в комерційному плані, і свободу від вторгнення небажаних шумів, запахів та від спостереження. Таким чином, визначення точних понятійних меж є певною мірою справою згоди. Осердям поняття приватності є питання, пов’язані із здобуванням, зберіга

Енциклопедія політичної думки 

ПРИРОДА ЛЮДИНИ →← ПРЕДСТАВНИЦТВО

T: 0.095380497 M: 3 D: 3