БІЛЬШОВИЗМ

одна з версій марксизму, пов’язана з партією більшовиків, утвореною в 1903 році після розколу Російської соціал-демократичної робітничої партії, і зокрема з Леніним. При цьому робиться наголос на значенні згуртованого «авангарду» партії як органу, що прищеплює пролетаріату революційну свідомість. Див. «радянський комунізм».

Енциклопедія політичної думки 

БІХЕВІОРИЗМ →← АРИСТОТЕЛЬ

T: 0.091718465 M: 3 D: 3