ПРАВА ТВАРИН

поняття, що означає турботу про гуманне ставлення до нелюдських істот. Моральні і політичні проблеми, пов’язані з тваринами, розглядалися в рамках багатьох різних філософських доктрин і метафізичних учень ще з тих часів, коли стали записувати людські думки, – починаючи від грецьких міфів, філософії платоників та неоплатоників і юдео-християнства до гуманістів епохи Відродження, сузір’я філософів і раціоналістів доби Просвітництва (Канта, Декарта), Єремії Бентама та інших утилітаристів XIX століття і закінчуючи нинішньою епохою, коли свобода, благополуччя, права і захист тварин стали спільною, хоч і спірною, темою праць з антропології та етики. Основні питання, які розглядають в ході суперечок про тварин і їхній моральний статус, є такими: «Чим виправдовується панування людини над іншими створіннями? На яких підставах люди дозволяють собі вбивати, поїдати, спричиняти біль й обмежувати свободу пересування нелюдських істот? Якщо для людини тварини не мають ніякої цінності і вона розглядає

Енциклопедія політичної думки 

ПРАВОВИЙ ПОЗИТИВІЗМ →← ПРАВА ЛЮДИНИ

T: 0.078950754 M: 3 D: 3