ПОЗИТИВІЗМ

Існує багато припущень стосовно того, на якому грунті постав позитивізм, виникнення якого пов’язується з різними особами і групами з різних епох. Тому складно вирішити, яких же, власне, мислителів слід вважати позитивістами. Тих, хто називає себе антипозитивістом, оскільки він не погоджується з тією чи іншою тезою, зазвичай пов’язуваною з позитивізмом, їх противники можуть розглядати як позитивістів (Див. Stockman). У загальному же сенсі бути позитивістом означає не більше, ніж бути свідомим науковцем. Але без подальшого уточнення ця загальна характеристика не дозволяє відрізнити позитивізм від інших учень, які також претендують на те, щоб бути науковими, – таких як реалізм у царині філософії соціальних наук і марксизм у царині політичної думки. Різноманітні позитивістські положення – це головним чином (однак не всі з них) різноманітні уточнення стосовно того, що ж має бути науковим. Позитивізм – скорочена форма поняття «позитивна філософія» – термін, що його вжив Конт, здійснюючи обши

Енциклопедія політичної думки 

ПОКАРАННЯ →← ПЛЮРАЛІЗМ

T: 0.094290473 M: 3 D: 3