ОУЕН РОБЕРТ

(1771–1858) - англійський соціаліст. Оуен не вважав себе визначним інтелектуалом. Він займався переважно самоосвітою і часто пихато хвалився тим, що не читає наукових праць. Однак завдяки тому, що з юних літ він отримав досвід управління бавовнопрядильними фабриками, зокрема фабрикою Нью-Ленарка, яку він прийняв у 1800 році, у ньому збудився пристрасний інтерес до соціальних питань. Оуен був переконаний у тому, що характер людини формується під впливом оточення, у якому вона живе і працює, а тому присвятив своє життя пропаганді цієї теорії і практичним експериментам, метою яких було показати життєздатність його ідей як основи для схем удосконалення суспільства. Ця місія змусила його покинути своє зразкове селище в Нью-Ленарку заради втілення в життя комунітаристського проекту в Америці (Нью-Гармоні, штат Індіана, з 1824 по 1829 рік), а потім повернутися до Англії, де в 1830-х роках він включився у зростаючий кооперативний та профспілковий рух. Починаючи з середини 1830-х років О

Енциклопедія політичної думки 

ОУКШОТТ МАЙКЛ ДЖОЗЕФ →← ОСТІН ДЖОН

T: 0.098560611 M: 3 D: 3