НОВІ ЛІВІ

загальний термін для визначення групи радикальних мислителів, які з кінця 1950-х і до початку 1970-х років прагнули реанімувати соціалістичну думку. Нові ліві критикували «існуючий соціалізм» Східної Європи і відмежовувалися від комуністичних партій Заходу. Вони також поставили під сумнів ортодоксальне марксистське вчення про невідворотність економічної загибелі капіталізму і натомість зосередили увагу на ідеологічних та культурних чинниках, які заважали жертвам капіталізму усвідомити свої істинні потреби. Нові ліві не мали нічого подібного до конкретної політичної програми; анархістське спрямування їхньої думки отримало прояв у їх недовірі до конвенційної партійної політики, тож найліпше їх розглядати як соціальних критиків. Незважаючи на вищесказане їм таки вдалося змінити соціалістичну думку – внести в порядок денний питання про особистісні (зокрема міжстатеві) стосунки, культурні зміни і цінність матеріального прогресу (Див. «соціалізм»).

Енциклопедія політичної думки 

НОВІ ПРАВІ →← НЕВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ КОНЦЕПЦІЯ

T: 0.112798773 M: 3 D: 3