МЕРКАНТИЛІЗМ

ідеї та позиції, що впродовж XVII і більшої частини XVII століття розвивалися в економічній думці Європи паралельно з доктриною торговельного балансу. Томас Мун (1571–1641) виклав цю доктрину в творі «Збагачення Англії за допомогою міжнародної торгівлі» (1664): «Усталеними засобами підвищення нашого добробуту і збагачення є торгівля з іноземцями, у якій завжди маємо дотримуватися такого правила: щорічно продавати чужинцям товару на більшу суму, ніж купувати їхнього». З огляду на те, що золотий запас чи казна обмежені в усьому світі, економічна діяльність неуникно призводить до конфліктів, оскільки вигода для одної країни забезпечується за рахунок втрат іншої. Вважаючи, що існує протиборство інтересів націй, мислителі-меркантилісти вбачали потенційне розходження національних і приватних інтересів й усередині одної держави. Загальними положеннями концепції меркантилізму було відкрите визнання користолюбства націй і індивідів та потреби в регулюванні для впорядкування економічного життя.

Енциклопедія політичної думки 

МЕРЛОПОНТІ МОРИС →← МЕНШОВИЗМ

T: 0.119755477 M: 3 D: 3