МАРКСИЗМ

економічна, соціальна і політична теорія й практична діяльність, започаткована в творах Карла Маркса та Фридриха Енгельса і розвинена в подальшому їх послідовниками різного спрямування. Питання про те, чим є марксизм і чим він не є, становить тему серйозної дискусії – почасти тому, що існує багато різних концепцій під такою назвою, а почасти тому, що цей термін уживають для вираження політичного схвалення чи осуду. Утім, загалом усі погоджуються з тим, що для більшості різновидів марксизму характерними є, як правило, три головні складові. Першу й найголовнішу складову марксизму становить трактування й критика сучасних і попередніх суспільств. Це трактування полягає в наданні певної переваги при розгляді суспільних змін і розвитку економічному чиннику перед усіма іншими. Точніше, першорядна вагомість у формуванні політичного устрою і культурного середовища в будь-якому суспільстві приділяється продуктивним силам (засобам і знаряддям виробництва, що ними послуговуються люди в будь-який ч

Енциклопедія політичної думки 

МАРКСИЗМЛЕНІНІЗМ →← МАРКС

T: 0.138834721 M: 3 D: 3