МАЛЬТУС ТОМАС

(1766–1834) - англійський економіст. У трактаті «Дослідження закону народонаселення» (1798) він доводив, що зростання народонаселення завжди призводитиме до зниження життєвих стандартів аж до прожиткового мінімуму, – цей погляд було видозмінено в пізніших його творах. Див. «класична політична економія».

Енциклопедія політичної думки 

МАНГЕЙМ →← МАКОЛЕЙ ТОМАС БЕБІНГТОН

T: 0.105301835 M: 3 D: 3