ЛУКАЧ

(Лукач Дьордь1885-1971) - Угорський філософ і літературний критик. Син багатого банкіра, Лукач (Lucacs) народився в Будапешті. Він закінчив Будапештський університет у 1906 році, потім вчився з Goerg Simmel в Берлніському Університеті (1909-10 рр.) і з Максом Вебером (див. «Вебер»)в Хайдельберзі (1913-14 рр.) З юнацтва його приваблювали неоромантичні антипозитивістські погляди, які домінували на зламі століть. Незважаючи на свою зневагу до буржуазної культури, він відсахнувся від грубого матеріалізму і класичного марксизму; але співчуваючи Російській Революції, він несподівано приєднався до Комуністичної партії Угорщини і був комісаром освіти в часи нещасливої Угорської Соціалістичної Республіки 1919р. Після її падіння Лукач емігрував до Відня, де написав багато теоретичних есе, які у 1923 р. були видані книгою під назвою Geschite und Klassenbewnsstsein (“Історія і класова свідомість”). Ця праця, яку вважають Лукачовою magnum opus, заклала підгрунтя відродженню м

Енциклопедія політичної думки 

ЛЮКСЕМБУРГ РОЗА →← ЛОКК

T: 0.134633249 M: 3 D: 3