ЛЕНІНІЗМ

Запропонована Леніном інтерпретація марксизму. Особливий наголос Ленін робить на авангардній ролі партії у створенні революційного робітничого класу. В дискусіях соціалістів часто неточно вживається для позначення елітаризму в політичній практиці (порівняйте «якобинство»)

Енциклопедія політичної думки 

T: 0.038238961 M: 1 D: 1