КОРПОРАТИВІЗМ

Упродовж тривалого часу поняття «корпоративізм» асоціювалося з фашистськими режимами міжвоєнного періоду і було реабілітоване в політичній теорії в останнє десятиліття; нині воно широко застосовується в дослідженнях, присвячених вивченню груп інтересів у демократичному, а також в авторитарному середовищі. Це дозволило зробити великий внесок в аналіз груп інтересів, які відповідно до своєї чисельності починають включатися в суспільний процес вироблення політики, по-своєму проводячи розмежування між суспільною і приватною сферами, що характерно для ліберальної теорії. Концепція корпоративізму в своєму вихідному значенні була дуже близька до католицької соціальної доктрини і була тісно пов’язана з природними теоріями суспільства. Корпоративізм передбачає безкласову структуру суспільства, поділеного на різні корпорації відповідно до функцій, виконуваних кожною з них у суспільному поділі праці. Держава створює і ліцензує організації, для того щоб були представлені інтереси груп усіх категор

Енциклопедія політичної думки 

КОУК ЕДВАРД, СЕР →← КОНТ ІЗИДОР ОГЮСТ МАРІ ФРАНСУА КСАВ’Є

T: 0.10072418 M: 3 D: 3