ЗГОДА

У політичній теорії поняття згоди вживається щонайменш у трьох значеннях: 1) у концепції політичного обов’язку його вживають ті мислителі, хто хоче наголосити на необхідності усвідомлення обов’язків, які в рамках згоди повинні виконувати громадяни у відношенні до держави; 2) у теорії демократії його вживають ті, хто дотримується тієї думки, що різниця між демократичним і недемократичним ладом полягає в тому, що при демократії політична еліта править зі згоди тих, ким вона управляє; 3) при оцінюванні взаємин між громадянами всередині політичного об’єднання, особливо статевих та економічних відносин, де дуже важливо визначити критерії згоди. В усіх цих випадках наголос на згоді має однакову моральну основу. Добиватися згоди в політичних угодах і суспільних взаєминах означає забезпечувати збереження незалежності і самостійності кожної людини. Люди не мають укладати політичні чи моральні угоди, якщо вони цього не бажають. З огляду на те, що в політичній теорії поняттю згоди надається всеос

Енциклопедія політичної думки 

КАБЕ ЕТЬЄН →← ЗАКОННІСТЬ

T: 0.10832832 M: 3 D: 3