ЗАКОН

В англійській мові слово law має два цілковито різних значення. По-перше, воно означає встановлення нормативного порядку в справах розумних істот (закон країни, моральні закони, закон Божий, правила гри в гольф); по-друге, твердження щодо гадано загальних закономірностей протікання природних і соціальних процесів (закони руху, закони термодинаміки, закон попиту і пропозиції, закон зниження віддачі від виробництва). У першому значенні закони можна назвати нормативними, а в другому – «описовими», або «науковими». Про що тут ідеться – чи виключно про гру слів, чи про вихідний двоїстий смисл однієї ідеї – для правознавства, філософії права і загальної філософії це залишається спірним питанням. Питання про існування і пізнаванність «законів» усіх типів жваво обговорювалося протягом тривалого періоду історії розвитку думки. Один із відомих підходів до розуміння закону полягає в якнайточнішому розмежуванні нормативних і описових законів; його найбільш радикальна течія має назву «правовий пози

Енциклопедія політичної думки 

ЗАКОННІСТЬ →← ЗАГАЛЬНА ВОЛЯ

T: 0.120414108 M: 3 D: 3