ЕЛІТАРИЗМ

підхід до розуміння політики та історії, згідно з найяскравішими положеннями якого вважають, що в суспільстві завжди домінує меншість (еліта), яка приймає основоположні рішення в рамках суспільства і зосереджує владу в своїх руках. У широкому смислі термін «елітарний» іноді вживається в політичних дискусіях як лайливий вираз для означення політики, яка, як голослівно стверджують, приносить вигоду меншості й обділяє широкі маси. Термін «еліта» згідно із своїм первинним змістом означає «вибрані», або найкращі. У цьому значенні термін іноді вживається й у розмовній мові, коли стають на захист цієї політики, особливо в галузі освіти – коли говорять про «елітарність» (це означає, що вони збираються випускати найкращих і найздібніших). У політичній думці слово «елітаризм» має термінологічний зміст і пов’язується з певними методами дослідження, що беруть свій початок у працях італійських соціологів Моска та Парето. Ці «класичні елітаристи» доводили, що за традиційного поділу політичних систем

Енциклопедія політичної думки 

ЕНГЕЛЬС →← ЕКТОН

T: 0.128897506 M: 3 D: 3