ДЮРКГЕЙМ ЕМІЛЬ

(1858–1917) - французький соціолог, основоположник сучасної соціології. Запроваджуючи соціологію як академічну дисципліну, Дюркгейм викладав спочатку в Бордо, а потім у Парижі. Він заснував продуктивну і чисельну соціологічну школу, що гуртувалася навколо видання «Соціологічний щорічник» («Anneґe socіologіque», 1898–1912, у 12-ти тт.), і справив всеосяжний культурний і політичний вплив на Францію – особливо через учителів початкової школи, які вчились у нього та в його учнів, а потім передавали його ідеї наступним поколінням. Він писав сміливі, оригінальні першопрохідницькі роботи, котрі охоплювали широке коло питань і котрі й досі є авторитетними в соціології, соціальній антропології та інших науках, завдячуючи цим своєрідному дюркгеймівському методу та його всеохопному підходу. На його думку, соціологія має надзвичайну пояснювальну спроможність і посідає центральне місце серед інших наук про суспільство. Її об’єктом є певна особлива реальність, яка є зовнішньою у відношенні до

Енциклопедія політичної думки 

Д’АЛАМБЕР ЖАН ЛЕРОН →← ДЬЮЇ

T: 0.130814184 M: 3 D: 3