ІСЛАМСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА

Якоїсь політичної теорії в Корані немає. Як і будь-яке інше священне письмо, це текст на всі випадки життя, на який посилаються, з яким рахуються і який цитують, а разом з тим безперервно інтерпретують. Коран містить саме загальні принципи та настанови, яким покоління ісламських мислителів надавали особливого значення. Три широких напрями політичного теоретизування в ісламі – релігійний, правовий і філософський – викладено в «Свічадах-для-державців», усе це було введено в Коран на підтримання суворого ієрархічного (хоч і не жорсткого) авторитаризму, який вони окреслювали. Релігійна і правова думка Релігійний і політичний напрями існують у двох формах, співвідносних з основним похідним поділом мусульман на секти сунітів та шиїтів; суніти вважають, що політичними і релігійними владними повноваженнями має наділятися особа імама-халіфа родом із племені курайшів, до якого належав Мухаммед, тоді як шиїти обмежують законність лінією двоюрідного брата Мухаммеда Алі з певними розходженнями з ог

Енциклопедія політичної думки 

ІСТОРИЦИЗМ →← ІОАНН ПАРИЗЬКИЙ

T: 0.132555083 M: 3 D: 3