ДЕКРЕТАЛІСТИ

Цим іменем називають авторів середньовічних коментарів до законів-декреталій, тобто постанов папи римського стосовно спірних питань церковного права. Декреталії було зібрано в кількох книгах, найважливішими з-поміж яких вважають «Закони Граціана» («Decretum Gratіanі») та Декреталії Григорія ІХ. Див. «канонічне право», «середньовічна політична думка».

Енциклопедія політичної думки 

ДЕМОКРАТІЯ →← ДАРЧА КОСТЯНТИНА

T: 0.116663085 M: 3 D: 3