ГУКЕР РИЧАРД

(1554?–1600) - англійський політичний філософ і теолог. Гукер отримав освіту в Латинській школі в Ексетері та в коледжі Тіла Господня в Оксфорді й у 1577 році був прийнятий до цього братства. З 1585 по 1591 рік він був настоятелем церкви Храма в Лондоні (де вступав у полеміку з провідним пресвітеріанцем Волтером Трейверсом), а з 1595 року і до кінця своїх днів – пастором Бішопсборна в Кенті. Хоча він написав багато проповідей і трактатів, пам’ятають його по єдиній праці «Про закони церковного устрою» – магістерському трактату в восьми книгах. Перші п’ять книг було опубліковано між 1593 та 1597 роками, шосту і восьму – в 1648 році, а сьому – в 1662-му. Роялісти епохи Реставрації, які заперечували гіпотезу Гукера стосовно того, що влада монархів та єпископів встановлюється за згодою спільноти, а не на основі священного права, поширювали міф про те, що його посмертно видані книжки виправляли пуритани, а потім уже публікували їх, але нині встановлено, що вся ця робота є автентичною.

Енциклопедія політичної думки 

ГУМБОЛЬДТ ВІЛЬГЕЛЬМ, ФОН →← ГРОЦІЙ

T: 0.138701515 M: 3 D: 3